tel. (+48) 668 388 743

Proces twórczy realizacji

Od wizji lokalnej do wykonawstwa

Dla lepszego zilustrowania schematu prac projektowych stworzyliśmy 6 etapów, które pozwolą zrozumieć proces powstawania zielonej przestrzeni.

etap 1

Pierwsza konsultacja

Jest bezpłatna i zazwyczaj zaczyna się od rozmowy telefonicznej lub mailowej i kończy na umówieniu daty spotkania.

etap 2

Wizja lokalna

Przeprowadzenie wywiadu z klientem, aby poznać oczekiwania i wizję przyszłych użytkowników ogrodu. Wykonanie dokumentacji fotograficznej, sporządzenie pomiarów, przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni. Po wizji lokalnej określamy cenę przyszłego projektu i wówczas klient decyduje o dalszej współpracy.

etap 3

Koncepcja

Przedstawienie idei projektu wraz z inspiracjami, tj. układu kompozycyjnego założenia, doboru gatunkowego rośliny oraz elementów małej architektury. Koncepcja podlega opiniowaniu i modyfikacji przez Klienta.

etap 4

Projekt wykonawczy

Projekt zawiera kompleks rysunków technicznych w formie rzutów oraz innych rysunków uzupełniających potrzebnych do realizacji założenia. Klient otrzymuje ilościowy spis wszystkich projektowanych gatunków roślin wraz z instrukcją pielęgnacji. Dodatkowo projekt zawiera zestawienie i opis wszystkich materiałów, nawierzchni oraz elementów małej architektury proponowanych w przedstawionym planie ogrodu.

etap 5

Realizacja ogrodu lub nadzór autorski

Realizacja obejmuje kompleksowe sadzenie projektowanych roślin, wykonanie nowych nawierzchni oraz pojedynczych elementów architektury krajobrazu przy współpracy z innymi firmami wykonawczymi. Rola projektanta nie ogranicza się tylko do opracowania projektu.

Inwestor może zdecydować się na wykonanie ogrodu przez inną firmę lub samodzielnie. Wówczas projektanta obowiązuje nadzór autorski w zakresie: stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie.

etap 6

Pielęgnacja

Piękny ogród wymaga czasu i poświęceń. Pielęgnacja obejmuje różne opcje serwisowe. Najczęściej jest to mocna przycinka zbyt wybujałych drzew i krzewów, poprawa kondycji trawnika, formowanie żywopłotów, odchwaszczanie rabat i uzupełnienie ściółki. Zakres prac pielęgnacyjnych zawsze uzależniony jest od stanu obecnego ogrodu i wymagań jego właściciela.

Wprowadź naturę do swojego domu lub ogrodu

Zazieleń otaczającą Cię przestrzeń!